Rólam: . . . CV . . . MUNKÁK . . . WIP . . . INTERJÚK . . . KRITIKUSAIM . . . IMDb . . . VIMEO . . . LIVING LINES LIBRARY . . . Más filmekről és alkotókról . . . Zenebona

2012. július 31., kedd

Animation Insider Interview with Me / Animation Insider Interjú Velem


És íme, az Animation Insider-en nemrégiben megjelent interjúm kétnyelvű, aktualizált változata.


Animation Insider: Hogy hívnak és mivel foglalkozol jelenleg?
What is your name and your current occupation?

Én/Me: Péter vagyok, Nagy Péter, egy szerencsés animátor, akinek sikerült két alkalommal is nyernie a The 11 Second Club-on. Az Eleven Vonalak Könyvtára című animációs gyűjtőoldal szerkesztője vagyok és jelenleg szabadúszó animátorként dolgozok.
My name is Nagy, Peter Nagy. I’m a lucky animator, who is a two-time winner of The 11 Second Club. I edit an animation collection-site, the Living Lines Library and I’m currently a freelancer animator.

Animation Insider: Milyen őrültebb munkáid voltak, mielőtt az animáció területére kerültél?
What are some of the crazier jobs you had before getting into animation?

Én/Me: A középiskola után csupán egyetlen munkám volt mielőtt rátaláltam az animációra, hosszabb ideig ásatási grafikusként dolgoztam. Életerős ifjúként a munkám persze sok mindent magában foglalt, a leletek precíz megrajzolásán át a komolyabb fizikai munkát jelentő árokásásig. Ilyenkor a többi kétkezi munkásemberrel együtt hánytuk a földet, amit egyáltalán nem bántam, így legalább az izmaim is karban voltak tartva.
After I got out of secondary school I had only one job before I found animation. I worked as an excavation graphic for a longer period. As a strong, young man, my work included several things, from precisely drawing the findings to more serious physical work, such as ditching. At such times we threw the soil together with the other manual workers, which I didn’t mind at all, because at least my muscles were kept in good condition.

Animation Insider: Melyek a kedvenc projektjeid, melyekre büszke vagy, hogy a részese lehettél?
What are some of your favorite projects you’re proud to have been a part of?

Én/Me: Ahogy végigtekintek a filmeken, amiken dolgoztam, összességében szeretem a pályám ívét. Azt, hogy egészen az alapoktól ismertem meg ezt a szakmát és tanultam bele. Mindig is büszke voltam rá, hogy fázisrajzolóként kezdtem a Corto Maltese és az Elveszett Aranyvonatban.
Örülök, hogy a Digic Pictures csapatával dolgozhattam egy időben az Assasin's Creed Revelations-on. Az ott végzett munkám animátorként persze messze állt a számomra kedves karakter animációtól, de ők voltak a legprofibb csapat, akikkel eddig együtt dolgoztam, élükön a kedvenc hazai rendezőmmel, Zorkóczy 'Putyi' Istvánnal.
As I glance over the films I have worked in, I like the arch of my career entirely. I like that I started learning it from the very basics. I have always been proud that I started as an inbetweener in Corto Maltese: La cour secrète des Arcanes. I’m glad that I had an opportunity to work with the team of Digic Pictures at the time of Assasin’s Creed Revelations. Although that job was far from the character animation that is dear to me, they were the most professional team I have ever worked with, led by my favourite Hungarian director, István ‘Putyi’ Zorkóczy.Animation Insider: Hogyan kezdtél el érdeklődni az animáció iránt?
How did you become interested in animation?

Én/Me: Már gyerekkoromtól rajzoltam, persze azok még csak állóképek voltak - leszámítva az iskolai füzeteim sarkán mozgó pálcika figurákat. A filmművészet mindig is érdekelt, gyerekként én is sok animációs filmet láttam, de eszembe se jutott, hogy valaha ezzel fogok foglalkozni. Amikor 21 évesen animációs tanfolyamra jártam, csak akkor kezdtem elmélyülni ebben a műfajban.
I have been drawing ever since my childhood, but those were only still pictures, except for the stick figures moving at the corner of my exercise book. I’ve always been fascinated by the films, I watched a lot of animated cartoons as a child, but it never occurred to me that I would ever practice this as a profession. Only when I attended an animation course at the age of 21 did I became absorbed in this genre.

Animation Insider: Honnan jöttél és hogyan kerültél be az animációs szakmába?
Where are you from and how did you get into the animation business?

Én/Me: Magyarországon, a napfény városában, Szegeden születtem. (Ha szegedi születésű hírességet kellene mondanom, innen származik az Oscar-díjas operatőr, Zsigmond Vilmos is.) Anyukám az egyik napilapban figyelt fel egy apróhirdetésre, amely egy közeli városban, a Kecskemétfilmnél hirdetett animációs tanfolyamot. Így indultam el ezen az úton. Jelenleg Budapesten dolgozok.
I was born in the town of sunlight, Szeged, in Hungary. (If I had to tell you a famous person from Szeged, I would mention the Oscar-winning cinematographer Vilmos Zsigmond.) My mother spotted an ad in a local newspaper about an animation course which took place in a nearby town, at Kecskemétfilm. That is how I started out on this road. Presently I work in Budapest.

Animation Insider: Melyik részét szereted legjobban a munkádnak? Miért?
What part of your job do you like best? Why?

Én/Me: A reklámszakmában szerettem kameramozgással együtt kitalálni/meganimálni a jelenetet. Megtalálni a megfelelő kompozíciót, mozgást, megteremteni a jelenet dinamikáját. Így kicsit lehetőségem nyílt operatőrködni is éles projekteken.
A karakter animációt eddig leginkább a hobbi projektjeimen tudtam gyakorolni. Ebben a kezdeti fázisokat szeretem a legjobban: amikor beindul az agyam és jönnek sorra az ötletek, de a legjobb mégis az, amikor a referencia felvétel készül és eljátszhatom a karaktert.
In my previous work, in a scene in a commercial I liked to devise/animate the scene together with the camera movement. To find the right composition, movement, create the dynamics of the scene. By this, I had a little chance to be a cameraman as well.
The more significant character animation I could only practice in my hobby projects so far. I like the beginning phases best in these: when my brain starts to storm and the ideas come one after another, but still the best part is, when the reference shot is created and I can play the character.Animation Insider: Melyik részét szereted legkevésbé a munkádnak? Miért?
What part of your job do you like least? Why?

Én/Me: Hmm, nehéz kérdés. Mi tagadás, megesik, hogy a technikai dolgok gondot jelentenek nekem. :) De egy kis segítséggel mindig hamar túljutok ezeken az apróságokon.
Well, it’s a difficult question. To be honest, it happens sometimes that the technical matters cause a little trouble to me. :) However, with a little help I always get through these trivialities.

Animation Insider: Milyen programmal dolgozol napi rendszerességgel?
What kind of technology do you work with on a daily basis?

Én/Me: Abszolút Autodesk Maya. És mostanában volt néhány olyan reklámfilm is, ami 2D-s megjelenítést igényelt, ezért kezdtem el használni végre az Adobe Flash-t is, ami eddig, érdekes módon, elkerült a pályámon.
Absolutely Autodesk Maya. And there has been some commercials recently which required 2D visualization, so I started using Adobe Flash at last, which, quite interestingly, evaded me so far in my career.

Animation Insider: Mi a legnehezebb számodra a szakmában?
What is the most difficult part for you about being in the business?

Én/Me: Nem egyszerű hosszútávú, biztos munkát találni Magyarországon a szakmában.
It is not easy to find a steady job in this profession in Hungary.

Animation Insider: Utad során sikerült bármilyen animációs nagysággal érintkezned?
In your travels, have you had any brushes with animation greatness?

Én/Me: Nem is olyan rég, reggel munkába menet, egy buszon utaztam Jankovics Marcellel - persze nem mertem megszólítani. És ismerek olyan magyar kollégákat, akik már dolgoztak együtt Brad Bird-vel, a Do the Bartman klipen, de ez minden. :)
Viszont az Eleven Vonalak Könyvtárán sok elismerő visszajelzést kapok a bejegyzéseimmel kapcsolatban, kinti elismert szakmabeliektől is, amelyek bármilyen apró kis érintések, mindig nagyon jó érzéssel töltenek el.
Not a long time ago, in the morning when I was coming to work, I was travelling on the same bus with Marcell Jankovics - of course I didn’t dare to address him. I also know some Hungarian colleagues who worked together with Brad Bird, in Do the Bartman clip, but that is all. :) However, on Living Lines Library I got so many appreciative feedback on my entries, even from acknowledged professionals. These, may them be just tiny touches, always fill me up with good feeling.

Animation Insider: Írj le egy kemény helyzetet az életedből.
Describe a tough situation you had in life.

Én/Me: Amikor még kulcs-fázis rajzoló ill. kezdő animátor voltam, épp hogy fenn tudtam tartani magamat a fizetésemből, és volt két alkalom is, amikor abba akartam hagyni a szakmát.
At the beginning of my career, when I was a cleanup artist and a novice animator, I could only just make ends meet from my salary. There were two occasions when I wanted to leave this profession.Animation Insider: Van valamilyen projekt amin most dolgozol vagy hobbi, amelyről szeretnél megosztani néhány részletet?
Any side projects or you’re working on or hobbies you’d like to share details of?

Én/Me: Vannak terveim, de ezekről sosem szeretek beszélni, mert rettegek attól, hogy a fecsegésem után a tervekből végül mégsem lesz semmi. Korábban elég nehezen tudtam összeegyeztetni a munkát a magánélettel. Ez utóbbit el is hanyagoltam az utóbbi években, így lettem eredményesebb az animációban. Most a magánéletben vannak terveim. Ha szerencsém van, akkor jól választok párt magamnak és eredményes tudok maradni a munkámban is.
I have plans, but I don’t like to talk about them, because I’m scared that after my chattering my plans will not come to realization. Earlier, I used to find it hard to harmonize my work with my private life. I neglected the latter one in the past couple of years, that’s how I got more successful in animation. Now I have plans in my private life. With a little luck, I chose the perfect partner for myself and I can stay productive in my work as well.

Animation Insider: Van valamilyen különleges képességed vagy hobbid?
Any unusual talents or hobbies like tying a cherry stem with your tongue or metallurgy?

Én/Me: Nagyon gyorsan tudok futni. Ez is csak a technikán múlik, ezért ha tényleg gyors akarok lenni, akkor lábujjhegyen futok és ilyenkor szinte repülök. Persze ez inkább rövidtávon működik.
A hobbira reagálva: Érdekel a film vágás. Aminek az egyik legfontosabb tényezője, az animációban is nélkülözhetetlen ritmusérzék. Úgy érzem, elbírnám a terhet és lenne elég türelmem hozzá, ha nagyobb mennyiségű forgatott nyersanyagból kellene összevágnom egy filmet. A rendező irányításával a vágó kezében áll össze egy végleges egésszé a film. Ha ebbe komolyabban beleásnám magam, még az animációt is képes lennék abbahagyni.
I can run very fast. This is just a matter of technique. So, if I want to be really fast, I run on my tiptoes and I nearly fly. Of course this mainly works with short distances. In respond to hobby: I’m interested in editing. One of its most important factors is the same which is also essential in animation, the sense of rhythm. I feel I could manage with the burden and I would have the necessary patience if I were to edit a film out of a bigger amount of shot material. Under the guidance of the director, the film is compiled to a whole in the hands of the editor. If I dug myself deeper into it, I would even be able to quit animation.

Animation Insider: Tudsz bármilyen tanácsot adni egy feltörekvő animációs diáknak vagy művésznek aki épp megpróbál betörni a szakmába?
Is there any advice you can give for an aspiring animation student or artist trying to break into the business?

Én/Me: Bármilyen apró és jelentéktelennek tűnő feladatuk is van, vegyék komolyan.
Ha még nincsenek az animáció területén, de már ábrándoznak róla és mondjuk (azt hiszem, ez az egyik legszélsőségesebb példa) jelenleg utcaseprők, akkor legyen az övék a legtisztább utca. Ha ez megvan, már lehet azon dolgozni, hogy az övék legyen a környék vagy a kerület, majd az ország legtisztább utcája. És így tovább., egyre nagyobb feladatokat állíthatnak maguk elé. De a lényeg, hogy mindig végezzék a munkájukat odaadással.
Whatever small task they might have, take it seriously. If they are not happened to be in the field of animation yet, but they are dreaming about it and let’s say (this might be an extreme example I think) they are street sweepers at the moment, theirs should be the cleanest street. Once they’ve got that, they can start working to have the cleanest street in the neighbourhood, then the whole district, then the whole country. And so on. The most essential thing is, they should always do their work with devotion.Nincsenek megjegyzések: